Exchange rates updates are temporarily stopped at the moment!
خدمات تجدید نرخ اسعار در برنامه بول در حال حاضر به طور موقت متوقف گردیده است!
Phone

سوال: آیا برنامهء بول با موبایل هوشمند من تطابق و سازگاری دارد؟

جواب: برنامهء موبایل بول با موبایل های هوشمند اندروید نسل ۴ و جدیدتر تطابق و سازگاری دارد. ما همواره سعی داریم تا برنامهء بول را بصورت هر چه گسترده برای همه قابل دسترسی نمائیم و اگر شما فعلا موبایلی که سازگار با این برنامه باشد دراختیار ندارید، لطفا بصورت مداوم این صفحه را بازدید نمائید.

سوال: برای استفادهء بول، آیا من حتما باید یک بستهء 3G داشته باشم؟

جواب: نخیر. برای بازدید آخرین نرخ ها، شما میتواند از طریق Wi-Fi (انترنت بیسیم) در خانه، دفتر و یا انترنت کافه و همچنان از طریق استفاده از GPRS, EDGE 3G/4G درموبایل تان به انترنت دسترسی پیدا نمائید.

سوال: آیا استفاده از بول رایگان است؟

دانلود برنامهء بول رایگان است. همچنان همه روزه یکبار نرخ بول برای تمام مشتریان به شکل رایگان پخش میشود. ولی برای دریافت آخرین نرخ اسعار به طور لحظه به لحظه باید مشترکین یکی از بسته های بول را خریداری نمایند. این بسته ها شامل بستهء یکبار مصرف، بستهء روزانه به شکل نامحدود و بستهء هفته وار به شکل نامحدود قابل خریداری است.

سوال: من نمیتوانم یک حساب به اسم افغان در گوگل پلی که مختص برای استفاده کننده گان در افغانستان باشد ایجاد نمایم. چگونه میتوانم که برنامهء بول را در موبایل خویش تنزیل یا داونلود نمایم؟

جواب: متاسفانه، فعلا گوگل پلی تسهیلات ایجاد حساب را برای استفاده کننده گان در افغانستان مختص به اسم افغانستان ارایه نمی نمایند، اما شما با استفاده از انتخاب نام یکی از کشور های دیگر که در لست کشور ها هنگام ایجاد حساب تان ظاهر میگردد، میتوانید یک حساب در گوگل پلی ایجاد نموده و برنامهء بول را از آن حساب تنزیل یا داونلود نمائید.